Life
【回到最初的點】


666_0
555_0

 


不老部落自由放任的雞---幸福
雞本該自由邁步於林間、草地….
覓食的雞群回歸最初的點
在大自然裡與人們對話相遇~
----------------------------
美的延伸: http://www.yiagia.com/buy/main.php…
#不老部落 #自由 #夏天 #花雅集 #花藝課 #花藝文創學校