Life
【鳶尾花】


IMG_6387
IMG_6392
IMG_6389


鳶尾花,美麗的名源於希臘掌管戀愛的彩虹神lris
藍紫色花瓣佐點黃與細長身姿
常是線條表現的首選
在絢爛的春天,扮演雅緻的一股清流...
--------------------------
美的延伸: www.yiagia.com
#愛麗絲 #希臘神 #鳶尾 #花 #花雅集 #花藝文創學校