Life
【盤中花園】


IMG_2148.JPG
IMG_2153.JPG
IMG_2160.JPG

【盤中花園】
運用自然素材做設計
使用最環保的創作方式
是花雅集最大的特色
狗尾草的線條點綴艷紅的玫瑰
奔放又具有典雅之美
------------------------------------------------- 
Designer花雅集學員-0秀雯
延伸美學: http://www.yiagia.com/