Life
【情人節花禮-田園花椰菜花束】


情人節3edm-01

 

【情人節花禮-田園花椰菜花束】

愛,不需要浮誇,只在乎你的感受

或許很多人不知道花椰菜也有花語

代表著樸實簡單的愛

此款花束也是花雅集的典款設計

比起浪漫的玫瑰我們更喜歡這樣環保的設計

--------------------------------------------------------------------------

花雅集限訂版情人節花禮: http://www.yia.com.tw/flower/front/bin/ptdetail.phtml?Part=B00602500&Category=107027