Life
【鄉村風聖誕花圈】


30396
 

【鄉村風聖誕花圈】
過了一年,乾燥後的諾貝松花圈

顏色成了穩重而深淺不依的褐綠

學員仍非常喜愛,趁聖誕季節再拿出來妝點家中
與大家分享手作的感動和美好
----------------------------------------
Designer花雅集學員-0雪卿
延伸美學: www.yiagia.com