Life
​【秋季單堂體驗課-秋果之韻】


10月萬聖節花禮-01
11月秋果花束-01-01
【秋季單堂體驗課-秋果之韻】
秋,果實成熟之季節
濃濃果香、藏於懷中
想像自己捕捉秋天的模樣
無限美好
邀請你同花雅集感受秋天之韻
---------------------------------------------------
報名去: http://www.yiagia.com/buy/main_products.php?pid=1382&mt=1